Proizvođač: KATIĆ, obrt za ribarstvo, trgovinu i usluge, vl. Ivica Katić

Adresa: KATIĆ, obrt za ribarstvo, trgovinu i usluge, vl. Ivica Katić


Proizvod Datum prijave
DAGNJA – Mytillus galoprovincijalis 04.09.2019
DAGNJA – Mytilus galloprovincialis 17.04.2019

Broj proizvoda: 2