Proizvođač: LUKAČ d.o.o.

Adresa: LUKAČ d.o.o.


Proizvod Datum prijave
SVJEŽA KONZUMNA JAJA LUKAC – KLASA A 24.04.2019
SVJEŽA KONZUMNA JAJA LUKAC – KLASA A, RAZRED XL – 30/1, RAZRED L – 30/1, RAZRED M – 30/1, RAZRED M – 10/1, RAZRED S – 30/1 16.04.2019

Broj proizvoda: 2