Detalji proizvoda: Opoziv proizvoda CELER LIST


Proizvođač: - (Nepoznato)

Dobavljač: - (Nepoznato)

Razlog: - (Nepoznato)

Datum: 09.06.2022

Izvor: https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-celer-list/


Izvorni tekst:

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda 

CELER LIST

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda CELER LIST, LOT broja 21/02, podrijetlom iz Italije, zbog povišene razine pesticida linurona. 

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: Va.Lu.Va. Frutta S.r.I., Verona, Italija

Veleprodaja: GOLD FRUIT d.o.o., Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima