Detalji proizvoda: Žlica za serviranje Fackelmann


Proizvođač: EQH European Quality Housewares Ltd.

Dobavljač: FACKELMANN d.o.o.

Razlog: Migracije primarnih aromatskih amina (PAA)

Datum: 30.09.2020

Izvor: https://www.hapih.hr/zlica-za-serviranje-fackelmann/


Izvorni tekst:

OBAVIJEST ZA POTROŠACE

Opoziv proizvoda

Žlica za serviranje

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošace o opozivu proizvoda Žlica za serviranje, EAN koda 4008033237154, Lot broja 151537, zbog utvrdene povecane migracije primarnih aromatskih amina (PAA).

Proizvod na tržište stavlja subjekt u poslovanju s hranom Fackelmann d.o.o.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeca od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.

Podaci o proizvodu:

Dobavljac: EQH European Quality Housewares Ltd., San Po Kong, Kowloon, Kina

Uvoznik: Fackelmann GmbH+ co.KG, Sebastian – Fackelmann- Str.6, Hersbruck, Njemacka,

Proizvod na tržište RH stavlja: FACKELMANN d.o.o., Matije Gupca 119, Kupljenovo

Obavijest se odnosi iskljucivo na proizvod sa gore navedenim podacima.