Detalji proizvoda: TWIX ice cream bar 34,2g – 6 pack box


Proizvođač: - (Nepoznato)

Dobavljač: MARS HRVATSKA d.o.o.

Razlog: Pesticid etilen-oksid

Datum: 30.07.2021

Izvor: https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-snickers-xtra-ice-cream-bar-twix-ice-cream-bar-bounty-ice-cream-bar-snickers-ice-cream-bar-twix-ice-cream-bar-mms-peanut-ice-cream-stick/


Izvorni tekst:

OBAVIJEST ZA POTROŠACE

Opoziv proizvoda

SNICKERS XTRA ice cream bar 66g – single

TWIX ice cream bar 34,2g – 6 pack box

BOUNTY ice cream bar 39,1g – 6 pack box

SNICKERS ice cream bar 48g – 6 pack box

TWIX ice cream bar 47g – single

M&Ms peanut ice cream stick 62g – single

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošace da subjekt u poslovanju s hranom Mars Hrvatska d.o.o. iz predostrožnosti opoziva proizvode navedene u donjoj tablici:

zbog utvrdenog pesticida etilen oksida u aditivu koji se koristi u procesu proizvodnje istih.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeca 91/414/EEZ.

Detaljniji podaci o proizvodima dostupni su na web stranicama distributera https://stanic.hr/wp-content/uploads/2021/07/Dopis_Stanic_HR_Povlacenje.pdf

Podaci o proizvodu:

Dobavljac: MARS HRVATSKA d.o.o.,  I Pile 1, Zagreb

Distributer: STANIC d.o.o., Kerestinecka cesta, 57/A, Sv. Nedjelja

Obavijest se odnosi iskljucivo na proizvode sa gore navedenim podacima