Detalji proizvoda: EPIMEN PLUS


Proizvođač: UBOR d.o.o.

Dobavljač: FARMACIA zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost

Razlog: Prisutnost sildenafila i tadalafila

Datum: 11.09.2019

Izvor: https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-epimen-plus/


Izvorni tekst:

Opoziv proizvoda: 

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošace o opozivu proizvoda: 

EPIMEN PLUS

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošace o opozivu proizvoda EPIMEN PLUS, dodatak prehrani, blister pakiranje s dvije kapsule 450 mg, LOT broja 18032021, rok uporabe 18.03.2021. proizvodaca UBOR d.o.o., Bjelavina 3, Zagreb, zbog prisutnosti sildenafila i tadalafila u proizvodu.

Prisutnost sildenafila i tadalafila nije dopuštena u proizvodima koji su odobreni kao dodaci prehrani.

Proizvod stavlja na tržište tvrtka FARMACIA zdravstvena ustanova za ljekarnicku djelatnost, Miramarska 23, Zagreb. 

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeca o utvrdivanju opcih nacela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrdivanju postupaka u podrucjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:
Proizodac: UBOR d.o.o., Bjelavina 3, Zagreb
Stavlja na tržište: FARMACIA zdravstvena ustanova za ljekarnicku djelatnost, Miramarska 23, Zagreb

Obavijest se odnosi iskljucivo na proizvod sa gore navedenim podacima