Detalji proizvoda: ALMAGEA – PRENATAL OMEGA3+


Proizvođač: Almagea d.o.o.

Dobavljač: - (Nepoznato)

Razlog: Pesticid etilen-oksid

Datum: 04.11.2021

Izvor: https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-dodatak-prehrani-almagea-prenatal-omega3/


Izvorni tekst:

OBAVIJEST ZA POTROŠAČE

Opoziv proizvoda

Dodatak prehrani

ALMAGEA – PRENATAL OMEGA3+

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Almagea PRENATAL OMEGA3+, 50 kapsula, EAN kod: 3859892681906, Ident: 01026, serijskog broja: 0126001, roka valjanosti: 07.08.2023., radi moguće kontaminacije jednog aktivnog sastojka: vitamina B12 (metilkobalamin) s etilen-oksidom.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Detaljniji podaci o opozivu dostupni su na web stranicama subjekta Almagea d.o.o.,  https://www.almagea.hr/obavijest-o-povlacenju-proizvoda/

Podaci o proizvodu

Proizvođač: Almagea d.o.o., Julija Knifera 4, Zagreb u suradnji s Capsugel, Rue Timken 10, 68 027 Colmar, Francuska

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima