Detalji proizvoda: 24hr Detox day-night


Proizvođač: Aminolabs BV

Dobavljač: Body &Fit Shop

Razlog: Pesticid etilen-oksid

Datum: 06.05.2021

Izvor: https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-24hr-detox-day-night/


Izvorni tekst:

OBAVIJEST ZA POTROŠACE

Opoziv proizvoda

24hr Detox day-night

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošace o opozivu dodatka prehrani naziva 24hr Detox day-night, LOT F03668, zbog prisutnosti pesticida etilen oksida u sirovini proizvoda.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeca od 23. veljace 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeca 91/414/EEZ i Uredbom 178/2002 o utvrdivanju opcih nacela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrdivanju postupaka u podrucjima sigurnosti hrane.

Proizvod je bio dostupan putem internetske prodaje na sljedecoj poveznici https://www.bodyandfit.com/

Podaci o proizvodu:

Proizvodac: Aminolabs BV, Hasselt, Belgija

Veleprodaja: Body &Fit Shop, Heerenveen, Nizozemska

Obavijest se odnosi iskljucivo na proizvod sa gore navedenim podacima.