Detalji proizvoda: Sjemenke sezama 750g Nutrigold


Proizvođač: - (Nepoznato)

Dobavljač: A.N. PEK d.o.o.

Razlog: Pesticid etilen-oksid

Datum: 08.03.2021

Izvor: https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-dodatna-obavijest-na-obavijest-od-23-02-2021/


Izvorni tekst:

OBAVIJEST ZA POTROŠACE

Opoziv proizvoda

DODATNA OBAVIJEST (na obavijest od 23.02.2021.)

Sjemenke sezama

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošace o opozivu proizvoda – Sjemenke sezama, LOT: SRSS/G-259/20-21 i LOT SRSS-G-285-20-21, zbog utvrdene povecane kolicine etilen oksida.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeca od 23. veljace 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeca 91/414/EEZ i Uredbom 178/2002 o utvrdivanju opcih nacela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrdivanju postupaka u podrucjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:

Podrijetlo: Indija

Pakirnica: PRO-DG d.o.o., Prigornica 2c, Zagreb

Dobavljac: A.N. PEK d.o.o., Radnicka 9/D, Bestovje

Obavijest se odnosi iskljucivo na proizvod sa gore navedenim podacima.