Detalji proizvoda: GOOD FOOD – GRISINI CLASSIC SA SEZAMOM, 200g


Proizvođač: AVEM d.o.o.

Dobavljač: KONZUM plus d.o.o.

Razlog: Pesticid etilen-oksid

Datum: 05.03.2021

Izvor: https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-good-food-grisini-classic-sa-sezamom/


Izvorni tekst:

OBAVIJEST ZA POTROŠACE

Opoziv proizvoda

GOOD FOOD – GRISINI CLASSIC SA SEZAMOM, 200g

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošace o opozivu proizvoda GOOD FOOD – GRISINI CLASSIC SA SEZAMOM, 200g, LOT 061021, najbolje upotrijebiti do 06.10.2021, zbog  utvrdene povecane kolicine etilen oksida u sjemenkama sezama korištenih u proizvodnji gotovog proizvoda.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeca od 23. veljace 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeca 91/414/EEZ i Uredbom 178/2002 o utvrdivanju opcih nacela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrdivanju postupaka u podrucjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:

Proizvodac: AVEM d.o.o., Stjepana Grubera 5, Županja

Stavlja na tržište: KONZUM plus d.o.o., Marijana Cavica 1/a, Zagreb

Obavijest se odnosi iskljucivo na proizvode sa gore navedenim podacima.