Detalji proizvoda: LA MOLE GRISSINI SA SEZAMOM, 200g


Proizvođač: LA MOLE – F.LLI MILAN Srl

Dobavljač: KONZUM plus d.o.o.

Razlog: Pesticid etilen-oksid

Datum: 19.02.2021

Izvor: https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-la-mole-grissini-sa-sezamom-200g/


Izvorni tekst:

OBAVIJEST ZA POTROŠACE

Opoziv proizvoda

LA MOLE GRISSINI SA SEZAMOM, 200g

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošace o opozivu proizvoda La Mole Grissini sa sjemenkama sezama i suncokretovim uljem, 200g, sljedecih lot brojeva: L201015, najbolje upotrijebiti do 15.10.2021. i L201020, najbolje upotrijebiti do 20.10.2021, zbog povecane kolicine pesticida etilen oksida u sjemenkama sezama korištenih u proizvodnji gotovog proizvoda.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeca od 23. veljace 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeca 91/414/EEZ i Uredbom 178/2002 o utvrdivanju opcih nacela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrdivanju postupaka u podrucjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:

Proizvodac: La Mole – F.lli Milan srl, Strada Leini 16, Casella Torinesse Italija

Stavlja na tržište: KONZUM plus d.o.o., Marijana Cavica 1/a, Zagreb

Obavijest se odnosi iskljucivo na proizvod sa gore navedenim podacima.