Detalji proizvoda: Sjemenke sezama 750g Nutrigold


Proizvođač: Infinitiv d.o.o.

Dobavljač: Galleria Internazionale d.o.o. (Tvornica Zdrave Hrane)

Razlog: Pesticid etilen-oksid

Datum: 29.01.2021

Izvor: https://www.hapih.hr/opoziv-proizvoda-sjemenke-sezama-750g-nutrigold-mjesavina-sjemenki-suncokretlansezam-750g-nutrigold/


Izvorni tekst:

OBAVIJEST ZA POTROŠACE

Opoziv proizvoda

Sjemenke sezama 750g Nutrigold

Mješavina sjemenki (suncokret,lan,sezam) 750g Nutrigold

Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošace o opozivu proizvoda Sjemenke sezama 750g Nutrigold – LOT: OEI-1914 rok: 02.2021 te Mješavina sjemenki (suncokret,lan,sezam) 750g Nutrigold – LOT: 202101 rok: 01.2021, zbog utvrdene povecane kolicine etilen oksida.

Proizvod na tržište stavlja subjekt u poslovanju s hranom Galleria internazionale d.o.o., Predavceva 6, Zagreb, kroz svoje  prodavaonice TVORNICA ZDRAVE HRANE.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeca od 23. veljace 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeca 91/414/EEZ i Uredbom 178/2002 o utvrdivanju opcih nacela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrdivanju postupaka u podrucjima sigurnosti hrane.

Detaljniji podaci o opozivu dostupni su na stranicama Tvornica zdrave hrene:

https://www.tvornicazdravehrane.com/obavijest-o-povlacenju-proizvoda/

Podaci o proizvodu:

Podrijetlo: India

Dobavljac: Infinitiv d.o.o., Zagreb

Proizvod na tržište RH stavlja: Galleria internazionale d.o.o., Predavceva 6, Zagreb

Obavijest se odnosi iskljucivo na proizvod sa gore navedenim podacima.