Razlog: Povećan sadržaj nitrata i nitrita


Proizvod Datum prijave
Tuna Filet 11.06.2021

Broj proizvoda: 1