Razlog: Bakterija Escherichia coli


Proizvod Datum prijave
GOVEÐA SALAMA 500g 21.12.2020
DAGNJA – Mytillus galoprovincijalis 04.09.2019
DAGNJA – Mytilus galloprovincialis 17.04.2019
Sir od nepasteriziranog mlijeka VALENCAY AOC „AFFINE“ HARDY 220g 05.03.2019

Broj proizvoda: 4