Razlog: Nedovoljna termička obrada prilikom prerade


Proizvod Datum prijave
TIROLSKA KOBASICA XXL, 1000g 12.12.2019

Broj proizvoda: 1