Razlog: Povećana količina okadaične kiseline


Proizvod Datum prijave
DAGNJA – PEDOC (Mitylus galloprovincialis) 21.10.2021

Broj proizvoda: 1