Razlozi zbog kojih se proizvodi povlače s tržišta


Razlog Broj proizvoda
Pesticid etilen-oksid 83
- (Nepoznato) 55
Bakterija Salmonella 25
Bakterija Listeria monocytogenes 19
Komadići stakla 9
Komadići metala 7
2-klor-etanol (preteča etilen oksida) 6
Ne označen sastojak kikirikija u proizvodu 5
Migracija formaldehida i melamina 5
Neoznačen sadržaj celera 5
Moguća prisutnost pesticida etilen-oksida 5
Prisutnost mliječnog proteina 4
Migracija formaldehida 4
Prisutnost sildenafila i tadalafila 4
Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH) 4
Sadrži peteljke jabuka 4
Bakterija Escherichia coli 4
Nije naveden sadržaj badema 3
Mogući sadržaj komadića plastike 3
Migracija melamina 3
Povećanih razina vitamina D 2
Bakterija Salmonella spp i povećan broj Escherichie coli i aerobnih bakterija 2
Povećana količina glicidil estera 2
Ne označen sadržaj soje 2
Mogući razvoj plijesni 2
Prisutnost bakterija iz roda Enterobacteriaceae 2
Sumnja na zdravstvenu ispravnost 2
Neoznaceni sastojak gorušcice u proizvodu 2
Mikroelement cinka 2
Migracija olova 2
Povećan broj enterobakterija u proizvodu 2
Povećani sadržaj histamina 2
Neoznaceni alergeni glutena i mlijecnog proteina 2
Migracije primarnih aromatskih amina (PAA) 2
Povećan sadržaj nitrata i nitrita 1
Moguće pucanje plastike 1
Povećana količina glutena 1
Moguće ozlijeđivanje pri korištenju 1
Povećane količine tropanskih alkaloida 1
Pesticid klorpirifos 1
Pesticid dieldrin 1
Pogrešno punjenje 1
Migracija hlapljivih spojeva 1
Kokcidiostatika diklazurila 1
Povećana količina aluminija 1
Migracija nikla iz predmetnih proizvoda 1
Pesticid Antrakinon 1
Nedostatak identifikacijske oznake odobrenog objekta podrijetla proizvoda na deklaracijii proizvoda 1
Najveća dopuštena količina određenih kontaminanata u hrani 1
Ne označeni mliječni proteini u proizvodu 1
Sredstvo za ispiranje čašica 1
Povišena količina kadmija 1
Povećana količina pirolizidin alkaloida 1
Povećana količina isparivog baznog dušika (TVB-N) 1
Pogrešna deklaracija proizvoda 1
Povećana količina cijanovodične kiseline 1
Povećana količina pesticida klorpirifosa i etilen oksida 1
Povećana količina mikroelementa joda 1
Nedovoljna termička obrada prilikom prerade 1
Migracija primarnih aromatskih amina 1
Neispravna ambalaža (konzerva nije u potpunosti zatvorena) 1
Sadržaja aditiva E407 i E410 koji nisu dozvoljeni za navedeni proizvod 1
Povećana količina glicidil estera i mineralnih ulja 1
Povećane vrijednosti benzopirena i PAH-ova 1
Povećano vrenje u bocama i moguće prsnuće boce 1
Bakterija Bacillus cereus 1
Prisutnost salmonele i enterobakterija 1
Povećana količina aditiva glutaminske kiseline 1
Povećana količina tropanskih alkaloida u proizvodu 1
Povećan sadržaj tetrahidrokanabiola (THC-a) 1
Endoparazit Anisakis 1
Povećana količina aditiva – sorbinske kiseline 1
Neoznačen alergen mlijeka 1
Povećana količina olova u materijalu 1
Organoleptička promjena u mlijeku (promjena okusa) 1
Neoznačen sadržaj sulfita 1
Mogući sadržaj stranog tijela 1
Povećana količina aflatoksina 1
Mogućia pojava površinskih tragova plijesni 1
Povećana količina okadaične kiseline 1

Broj razloga: 80