Dobavljač (tko stavlja na tržište): T.O. REČINA, vl. Zdene Smodlaka, u sklopu ribarnice TROGIR HOLDING d.o.o.

Adresa: Trogir


Proizvod Datum prijave
DAGNJA – Mytillus galoprovincijalis 04.09.2019

Broj proizvoda: 1