Dobavljač (tko stavlja na tržište): Mala školjka, vl. Jasna Filipović, u sklopu TRŽNICE – HIPPOS d.o.o.

Adresa: Split, Obrov 5


Proizvod Datum prijave
DAGNJA – Mytilus galloprovincialis 17.04.2019

Broj proizvoda: 1